Privacy Statement

INLEIDING
THE SAUCE & SPICE COMPANY neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected]

WIE IS THE SAUCE & SPICE COMPANY?
THE SAUCE & SPICE COMPANY is de Besloten Vennootschap, kantoorhoudende te Breukelen (3621 LV) te Broekdijk West 18, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80305032.

THE SAUCE & SPICE COMPANY is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door THE SAUCE & SPICE COMPANY de verwerkingsverantwoordelijke.

HOE GEBRUIKT THE SAUCE & SPICE COMPANY JOUW GEGEVENS?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor THE SAUCE & SPICE COMPANY persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens THE SAUCE & SPICE COMPANY voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door THE SAUCE & SPICE COMPANY worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

DIENSTVERLENING, KLANTENBEHEER EN FINANCIËLE ADMINISTRATIE

 • Doeleinde: Financiële administratie
 • Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Facturatie
 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

HOE VERKRIJGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?
THE SAUCE & SPICE COMPANY heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij THE SAUCE & SPICE COMPANY over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

 

 

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij THE SAUCE & SPICE COMPANY. Je kunt verzoeken dat THE SAUCE & SPICE COMPANY je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om THE SAUCE & SPICE COMPANY te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van THE SAUCE & SPICE COMPANY of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van THE SAUCE & SPICE COMPANY te verkrijgen. THE SAUCE & SPICE COMPANY zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat THE SAUCE & SPICE COMPANY je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door THE SAUCE & SPICE COMPANY
Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. THE SAUCE & SPICE COMPANY zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat THE SAUCE & SPICE COMPANY een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien THE SAUCE & SPICE COMPANY je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Het kan zijn dat THE SAUCE & SPICE COMPANY verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

KAN DIT PRIVACY STATEMENT WORDEN GEWIJZIGD?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

WAAR KAN JE TERECHT MET KLACHTEN EN VRAGEN?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop THE SAUCE & SPICE COMPANY je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop THE SAUCE & SPICE COMPANY jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@themayosisters.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

© 2021 - 2024 The Mayo Sisters | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel